Scania Job Express - Cityterminalen

Scania Job Express

Som ett komplement till arbetspendling med tåg eller bil, erbjuder Scania sina medarbetare en bekväm, säker och miljöanpassad arbetspendling med buss mellan Stockholm och Scanias filialer i Södertälje.

Realtidsinformation om bussarna hittar du nedan samt via appen Scania Go. Där kan du även planera din resa och visa upp Scania Job Express-biljetten till chauffören.

Cityterminalen till Södertälje


Eventuella frågor mailas till scaniajobexpress@scania.com.