Södertälje till Liljeholmen/Cityterminalen

Dagens avgående bussar 2018-12-10

Tid Destination Gate Bussbolag
  14:58 Liljeholmen x Scania Job Express  
  15:18 Liljeholmen x Scania Job Express  
  15:33 Liljeholmen x Scania Job Express  
  16:05 Liljeholmen x Scania Job Express  
  16:13 Cityterminalen x Scania Job Express  
  16:28 Liljeholmen x Scania Job Express  
  16:50 Cityterminalen x Scania Job Express  
  16:55 Cityterminalen x Scania Job Express  
  17:25 Cityterminalen x Scania Job Express  
  17:40 Cityterminalen x Scania Job Express  
  18:00 Cityterminalen x Scania Job Express  

Dagens ankommande bussar 2018-12-10

Tid Från Gate Bussbolag
  06:55 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  07:05 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  07:20 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  07:20 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  07:55 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  08:10 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  08:20 Liljeholmen 0 Scania Job Express  
  08:25 Cityterminalen 0 Scania Job Express  
  08:55 Liljeholmen 0 Scania Job Express